Velkommen til Kulturtavlerne i Vordingborg

Kulturtavlerne er en fælles platform for promovering af kulturelle arrangementer og events i hele Vordingborg Kommune.

Der er i alt 24 tavler, som er placeret i lygtepæle på udvalgte steder i og omkring Vordingborg bymidte, hvor trafikken er optimal i forhold til at få øje på tavlen og dens budskab.

Tavlerne er tiltænkt alle kulturinstitutioner og arrangører i Vordingborg Kommune, der ønsker at synliggøre og reklamere for deres arrangement og event.

I prissætningen er der taget højde for, at selv mindre arrangementer med en begrænset økonomi også har råd til at få plads i tavlerne, idet 5 tavler – og dermed 10 plakater – i 14 dage, blot koster kr. 500,- + moms.

Kravet til plakaterne, der kan opsættes i tavlerne, er, at de agiterer for et kulturelt arrangement eller event; at det afholdes i kommunen og at det er åbent for alle, eventuelt mod betaling. Der kan således ikke reklameres for ikke-kulturelle produkter og services, ligesom politiske budskaber heller ikke vil kunne finde plads i kulturtavlerne.

For at sikre så stor en diversitet af plakater i bybilledet som muligt skal der minimum bookes 5 tavler, og der kan maksimalt bookes 10 tavler i op til 4 uger ad gangen.

Administrationen af tavlerne foretages af Centraltrykkeriet Vordingborg.

Det vil være muligt at tilkøbe assistance til den grafiske udformning af ens plakat, ligesom det også vil være muligt at få plakaterne trykt i det rette vejrbestandige tryk.

STARS står for den ugentlige op- og nedtagning af plakaterne i tavlerne, som vil ske hver mandag.

Tavlerne er resultatet af en fælles indsats mellem Vordingborg Kommune, Centraltrykkeriet Vordingborg og STARS.